Daniel Landa v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k Blanickému manifestu

Obracím se na vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, neboť právě vy umožňujete existenci vlády, které Ústava svěřila do rukou výkonnou moc. My občané jsme přímo na vás ve volbách přenesli zodpovědnost, a naše vláda se musí zodpovídat právě vám. Proto symbolicky skrze slova k vám, oslovuji současně vládu. Zastupuji zde hlas mnoha tisíců našich občanů, kteří v sobě našli odvahu osobně, ne elektronicky na dálku připojit svůj podpis a vyjádřit svůj nesouhlas s déletrvající ztrátou práv a svobod. 

Blanický manifest je stížný list zoufalých lidí a obrací se víc na duši než na uši. Důsledky současného přístupu ke koronaviru působí hluboký zásah do duševního i fyzického zdraví značného počtu občanů naší země. Nejen skrze naše děti se promítne hlavně do budoucnosti. 

Na jaře jsme nikdo nic nevěděli. Všichni jsme se semkli, ukázali jsme, že je v nás obrovský potenciál. Šili jsme roušky, chodili pomáhat, podnikatelé nabízeli zboží zadarmo, heslem bylo spolu to dáme a nikdo neprotestoval. Dnes je to všechno pryč.

Díky papalášství, bezohlednému až nepřátelskému přístupu vlády vůči velkým skupinám občanů posíleném katastrofickou komunikací se tento pocit důvěry a jednoty postupně vytratil. Na jaře jsme spolu šili roušky, na podzim už po nás chcete, abychom udávali své sousedy.

Jak se v tom máme vyznat, když to, co bylo vyhlášeno včera, se dnes popře a zítra se vyhlásí něco úplně jiného? Neexistuje žádná vize a cíl, za kterým bychom mohli společně jít. Krize je zneužívána k neprůhledným obchodům a upevňování plíživých praktik nového virového protektorátu. Mnozí dříve zdraví lidé po tomto roce chátrají na těle i na duchu. Ve zdravém těle zdravý duch totiž platí i naopak. A vás nenapadne nic lepšího než na zimu zavřít všechny sportovní aktivity, které zdraví podporují? Tvrdost omezujících opatření přičítáte nezodpovědnosti nás občanů zbavených práv. Jenže když vy na nás ukazujete prstem, tři prsty ukazují na vás. Jak můžou vládcové napřímo i mezi řádky tvrdit, že to my jsme neschopní idioti, když nám oni sami přerušovanými sériemi chaotických opatření vytváří nepřijatelné prostředí pro život?

Tento současný protektorský systém prostě nefunguje, je nutné vybrat jinou cestu. Jsou tu renomovaní specialisté, očerňovaní jako novodobí kacíři, kteří navrhují jiná, konkrétně zaměřená řešení namísto plošných nefunkčních. Zastavte už tyto pokusy na lidech. Soustřeďme se na ochranu rizikových skupin, soukromý sektor je určitě schopný i ochotný se zapojit a pružně státu vypomoci.

Dalším totálně zpackaným tématem je vakcinace a hysterie kolem ní. Musí zůstat absolutně dobrovolná, bez pobídek a nevýhod. Důrazně žádáme o právní záruku, že odmítnutí očkování nesmí být důvodem jakékoliv, ani skryté, diskriminace. Je nutné nyní ztlumit vášně a to se dá jen jediným způsobem. Nechat to na úplné dobré vůli a zodpovědnosti zdejších svobodných lidí. Takto bychom si představovali přístup státu k nám, svéprávným občanům. Dobrovolností nám vrátíte důstojnost.

Kde je respekt? Něco se vyměnilo? Vztah státu a občana se otočil o 180 stupňů a konec je v nedohlednu. Všichni tušíme jak chutná moc. Tenhle způsob musí skončit, není možné nás dále týrat. Lámete v přímém přenosu páteř národa.

Vytváříte nové disidenty, vyrábíte zoufalce a donutíte je zachovat se zoufale. Brzy vyhladíte všechno malé a střední,  aby nás mohly vlastnit a provozovat jen velké nadnárodní korporace bez špetky zodpovědnosti a abychom tančili, jak mocní pískají, a ještě byli vděční za almužnu. Tohle je boj o svobodnou, dospělou duši národa. Sluší se nyní říct jediné: Spoluobčané, zodpovědnost je na každém z nás! Žádný všemocný vladař nás nespasí. Zachrání nás pouze převzetí osobní odpovědnosti za své životy, za své zdraví a zdraví svých blízkých. To, čeho jsme nyní svědky, není řešení, ale bezpečnostní divadlo, za jehož kulisami se šmelí. Bohužel s našimi osudy i životy. 

Vyzýváme vás, vraťte zodpovědnost do našich rukou! Současný stav je alarmující. Jak máme věřit někomu, kdo sám nevěří vlastním lidem? Jak máme chápat nepochopitelné a likvidační příkazy? Namísto vysvětlení a jasného konceptu z nás zdravých lidí vyrábíte duševní mrzáky bez práv. Kolik desetiletí, či spíše staletí trvalo nám a našim předkům vybojovat a získat občanské svobody? To se jich opravdu ze strachu mrknutím oka vzdáme? Je to jako s jezinkami ve známé pohádce: jenom dva prstíčky strčíme do dveří, Smolíčku pacholíčku. Chceme si vážně brát za vzor novodobé totalitní režimy?  Řetězů je třeba se zbavovat a ne je leštit. Opatření mají platit dokdy? Není pojmenován žádný cíl. Nyní se jeví jediný – zvykněte si. Nikdy! 

Dnes tu máme tři skupiny, svědci kovidovi, jeden extrém, popírači druhý extrém a zoufalá většina mezi mlýnskými kameny uprostřed. To jsme my. 

A jestli je za tím nějaký mocnější plán odjinud, tak nám to klidně řekněte. Má to být záměrný reset systému? Přeformátování vztahů občanů a státu? Diktuje vám to někdo, vydírají vás? Řekněte nám to a my vám pomůžeme. Postavíme se za vás a společně to zvládneme. 

My dobře chápeme, že případně přeplněné nemocnice jsou vážným problémem, ale vy už pochopte, že tohle množství zoufalstvím přeplněných duší rozhodně není o nic menší problém. A je potřeba ho řešit stejně aktivně a zaníceně jako ty nemocnice.

V neděli 10. ledna ve 14:00 hodin proběhne na Staroměstském náměstí manifestace občanů za rychlé otevření Česka. Vystoupí zde mimo jiné zástupci nejpostiženějších sektorů společnosti volající po hledání cílených řešení namísto plošných restrikcí. A z toho plyne třetí požadavek: Apeluji na vás a žádám, vyslechněte jejich hlas. Pokud vás skutečně zajímají osudy a názory velkých skupin lidí, které reprezentují, není problém zprostředkovat společné jednání s nimi, oni na to čekají a jsou připraveni zasednout ke stolu.

Daniel Landa

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 5. ledna 2021