DESATERO PRO NÁVRAT

Z COVIDOVÉ KRIZE

1. SOUSTŘEDIT ZDRAVOTNÍ PÉČI A OČKOVÁNÍ (DOBROVOLNÉ!) NA VŠECHNY OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA STANOVENÉ INFEKCIONISTY, EPIDEMIOLOGY, IMUNOLOGY, PŘÍPADNĚ DALŠÍMI LÉKAŘSKÝMI PROFESEMI.

2. DODRŽOVAT OSOBNÍ OCHRANNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 4R: ROZUM  RUCE – ROZESTUP – ROUŠKA (VE VYBRANÝCH RIZIKOVÝCH PROSTORÁCH) – A UŽÍVAT VITAMÍN C A D A ZINEK.

3. V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ CO NEJDŘÍVE ZAHÁJIT SAMOLÉČBU A DODRŽET JEJÍ PRINCIPY (ACYLPYRIN/ASPIRIN, VITAMIN D A C, ZINEK, PRAVIDELNÉ VĚTRÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR, DOSTATEK TEKUTIN, ERDOMED, PŘÍP. SINUPRET ČI BROMHEXIN).

4. OKAMŽITĚ UVOLNIT PREZENČNÍ FORMU VÝUKY NA VŠECH TYPECH ŠKOL (NAPROSTO ZÁSADNÍ POŽADAVEK PRO OBNOVU NÁVYKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE, PRO OBNOVU AUTOIMUNITY, PRO OBNOVU SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ, K ZAMEZENÍ PSYCHICKÝCH A PSYCHOSOMATICKÝCH PROBLÉMŮ).

5. UVOLNIT OKAMŽITĚ VEŠKERÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE VENKOVNÍCH PROSTORECH VČETNĚ LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK PRO VŠECHNY SKUPINY OBYVATELSTVA ZA STRIKTNÍHO DODRŽOVÁNÍ BODU Č. 2. (OMEZENÍMI SE VELMI SILNĚ A RYCHLE SNIŽUJE PŘIROZENÁ IMUNITA).

6. UVOLNIT VŠECHNY VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ZA STRIKTNÍHO DODRŽOVÁNÍ BODU Č. 2 A STANOVIT POČET OSOB NA METR ČTVEREČNÍ, NAPŘ. 1 OSOBA NA 10 AŽ 15 M2.

7. ZVÝŠIT PODÍL PŘIROZENÉHO POHYBU (CHŮZE DO SCHODŮ, BĚH A DALŠÍ) VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH BEZ ROUŠKY PRO ZVÝŠENÍ PŘIROZENÉ IMUNITY. 

8. OTEVŘÍT VŠECHNY MALOOBCHODNÍ PRODEJNY, PRODEJNY V NÁKUPNÍCH STŘEDISCÍCH A PROVOZOVNY SLUŽEB ZA STRIKTNÍHO DODRŽOVÁNÍ BODU Č. 2., NAPŘ. 1 OSOBA NA 10 M2.

9. OTEVŘÍT VŠECHNA UBYTOVACÍ, LÁZEŇSKÁ, RESTAURAČNÍ A GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ PŘI DODRŽOVÁNÍ URČITÉHO POČTU OSOB U STOLU, RESPEKTIVE POČET OSOB NA METR ČTVEREČNÍ.

10. OTEVŘÍT VŠECHNA DIVADLA A KINA A POVOLIT POŘÁDÁNÍ KONCERTŮ, PLESŮ A DALŠÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ S TÍM, ŽE JEJICH KAPACITA BUDE PRVNÍ MĚSÍC SNÍŽENA ZA STRIKTNÍHO DODRŽOVÁNÍ BODU Č. 2.