16. 2. 2021

SETKÁNÍ EXPERTŮ

Přímý přenos z konfrontace vládních expertů a expertů s jiným názorem na současnou situaci.

Přenos budeme opět živě streamovat zde na webu.

Datum konání se, s ohledem na současnou situaci, může změnit.

povedlo se nám nasbírat

87%
0
živých podpisů

Připojte svůj podpis

… na jednom z našich petičních míst.

4 artikuly za svobodu

Náš záměr a naše cíle.

Hledáme odborníky

Vidíte věci jinak? Ozvěte se!

Rozšiřte naši síť petičních míst

Pomozte nám s jejich zřízením.

Sdělte nám svůj příběh

Jak se vás dotkla situace okolo COVID19

Hledáme
odborníky

Náš záměr a naše cíle.

Potkejte se s námi

Podívejte se, kam všude se chystáme.

Rozšiřte naši síť petičních míst

Pomozte nám s jejich zřízením.

Blanický manifest za svobodu 2020

My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích.

S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Buďte dobrými hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní a vytváříme hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost.

Příklad Mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v širokých vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili.

Jak říkal Mistr Jan: „Pravda vítězí!“

Číst více

Petiční archy vyplněné a podepsané mimo Vyšehrad doručte laskavě na adresu:

Blanický manifest za svobodu 2020, Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 15 – Hostivař

podporují nás

ŽIVÝ PŘENOS Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Pro zobrazení na celou obrazovku 2x klikněte nebo poklepte na video

Manifest prodloužen do konce roku!

Vážení, velmi si vážíme vaší podpory. Rozhodli jsme se náš manifest za svobodu prodloužit do konce roku.

DĚKUJEME!