PREMIÉRA

REAKCE NA SETKÁNÍ EXPERTŮ

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
24. 2. 2021

Ve středu 10. 3. 2021 zveřejníme reakci ve formě videa.

DESATERO PRO NÁVRAT

Z COVIDOVÉ KRIZE

povedlo se nám nasbírat více než

87%
0
živých podpisů

Připojte svůj podpis

… na jednom z našich petičních míst.

4 artikuly za svobodu

Náš záměr a naše cíle.

Hledáme odborníky

Vidíte věci jinak? Ozvěte se!

Rozšiřte naši síť petičních míst

Pomozte nám s jejich zřízením.

Sdělte nám svůj příběh

Jak se vás dotkla situace okolo COVID19

Hledáme
odborníky

Náš záměr a naše cíle.

Potkejte se s námi

Podívejte se, kam všude se chystáme.

Rozšiřte naši síť petičních míst

Pomozte nám s jejich zřízením.

Blanický manifest za svobodu 2020

My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích.

S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Buďte dobrými hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní a vytváříme hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost.

Příklad Mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v širokých vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili.

Jak říkal Mistr Jan: „Pravda vítězí!“

Číst více

Petiční archy vyplněné a podepsané mimo Vyšehrad doručte laskavě na adresu:

Blanický manifest za svobodu 2020, Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 15 – Hostivař

podporují nás

Manifest prodloužen do konce roku!

Vážení, velmi si vážíme vaší podpory. Rozhodli jsme se náš manifest za svobodu prodloužit do konce roku.

DĚKUJEME!